Introductie


Om het AMC trainingsprogramma te ontwikkelen is gekozen voor een bewezen methode, gebaseerd op de volgende stappen:

 1. specificeer de opleidingbehoeften;
 2. definieer de trainingsdoelen;
 3. voer een taakanalyse uit;
 4. formuleer doelstellingen;
 5. bepaal evaluatie criteria;
 6. ontwerp een evaluatiemethode;
 7. ontwerp trainingsmethoden.

Het resultaat is een goed gespecificeerde behoeftestelling, die de basis vormt voor de evaluatiemethode. Daarnaast zijn ook de ontwerpcriteria gedefinieerd. Aspecten daarvan zijn; de trainingsstrategie, het trainingsprogramma en de manier van kennisoverdracht [Kessels, 1992]. Voor de wijze waarop kennisoverdracht plaatsvindt is een selectie gemaakt uit; groepstrainingen, workshops, simulatiecases, pilot projecten, praktijktraining en individuele coaching. De Masters Course is opgedeeld in 3 training clusters volgens de vijf LO disciplines [Senge, 1995]. Deze clusters vertegenwoordigen 17 vakgerichte modulen, zoals aangegeven in onderstaande tabel. Daarnaast is de MSc Course uitgebreid met een AMC Introduction Module en een Research Methods Module.

 AMC TRAINING PROGRAM 

ClusterModuleForm
Team Management

1. Organizational Learning
2. Communication
3. Organizing
4. Motivation
5. Team-building
6. Professional Approach

 • Thematic workshops
 • Training on the job
 • Individual coaching
Systems (Support) Engineering7. System Analysis
8. Logistics Support Analysis
9. System Test & Evaluation
10. System Support
 • Group teaching
 • Study projects
Process Management 

11. Asset Logistics Management
12. Information Management
13. LCM Need Assessment
14. Life Cycle Cost Budgeting
15. Actor Performance Analysis
16. Contract Management
17. Management Control

 • Group teaching
 • Study projects
 • Workshops
 • Simulation cases
AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre