WFL Introductie & Activiteiten


Introductie
Wind Farm Logistics (WFL) is een specialisme dat zich specifiek richt op ‘cost-effective’ Life Cycle Management van Wind Farms. In het kader van een Sino Dutch project is dit met een groot aantal experts op gebied van Wind Energy & Logistics ontwikkeld. Het is onderkend dat WFL een relatief nieuw vakgebied is in China. Inmiddels is samenwerking met de Shanghai Maritime University (SMU) bekrachtigd als kennisinstituut en R&D centrum inclusief een praktisch laboratorium.
Het economisch doel vanuit de Nederlandse overheid is om een wetenschappelijk gefundeerde samenwerkingsplatform c.q. uitvalsbasis te creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven richting Wind Energie projecten in het verre oosten en China in het bijzonder.

WFL Activiteiten
•  Ontwikkelen en faciliteren van een internationale WFL Bachelors- en Master opleiding
•  Opzetten van een  WFL kenniscentrum, zowel gefaciliteerd vanuit China als Nederland
•  Inrichten van een praktisch WFL laboratorium bij SMU dat mede bemand zal worden vanuit Nederland
Bij het opzetten van het kenniscentrum zal daar waar mogelijk direct industriële partners, zowel vanuit Nederland als China, erbij worden betrokken. Ook bij het inrichten van het WFL lab door de SMU, is de betrokkenheid van industriële partners nadrukkelijk gewenst c.q. noodzakelijk. Uiteraard zullen de betrokken studenten al in een vroegtijdig stadium betrokken worden met deze activiteiten zodat een aantal van hen na het theorie deel direct kunnen doorwerken en afstuderen.
SMU zal dit laboratorium hosten en faciliteren, maar het zal in belangrijke mate ondersteuning vergen vanuit de Nederlandse kenniscentra en het bedrijfsleven, zeker wat betreft de afstudeeropdrachten voor (int.) studenten en de begeleiding hiervan.

 

 

 International Wind Farm Logistics Sites    en
 WFL WFL
 WFLKnowledge Base
 WFL Academy
AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre