Introductie


Missie alumnivereniging
De alumnivereniging wil voor zowel haar alumni als voor de studenten met PGD, ondersteuning bieden op diverse beroepsgerelateerde en sociale gebieden. De alumnivereniging stimuleert en coacht haar (aspirant)leden door een adequate en actuele werkwijze, door een open communicatie te betrachten en het werken aan continue verbetering en uitbreiding van haar activiteiten. De afwisseling qua karakter en aard van de activiteiten stellen de vereniging in staat een optimale mix aan te bieden aan haar (aspirant)leden. De alumnivereniging stelt hoge eisen aan de activiteiten welke door de vereniging worden georganiseerd. Het belang van de alumni en AMC MSc Course, staat voorop.

Visie alumnivereniging
De alumnivereniging is een bindende factor tussen alumni, studenten, opleiding, docenten en de dynamische materieellogistieke sector. Er wordt accent gelegd op het sociale karakter van de vereniging: interactie, intervisie en betrokkenheid tussen de alumni, de studenten en de AMC MSc Course. De werkwijze en activiteiten van de alumnivereniging zijn ingebed in het Facultaire Alumnibeleid van de Hogeschool Zeeland. Een ander speerpunt van de vereniging is de deskundigheidsbevordering van de (aspirant)leden. Tevens wordt gestreefd naar optimalisatie van het onderwijs. De vereniging wil daarnaast tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van; het AMC Centre, sponsors, de materieellogistieke sector waarbinnen zij opereert en de (zorg)maatschappij als geheel.

AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre