Introductie


Om het AMC trainingsprogramma te ontwikkelen is gekozen voor een bewezen methode, gebaseerd op de volgende stappen:

 1. specificeer de opleidingbehoeften;
 2. definieer de trainingsdoelen;
 3. voer een taakanalyse uit;
 4. formuleer doelstellingen;
 5. bepaal evaluatie criteria;
 6. ontwerp een evaluatiemethode;
 7. ontwerp trainingsmethoden.

Het resultaat is een goed gespecificeerde behoeftestelling, die de basis vormt voor de evaluatiemethode. Daarnaast zijn ook de ontwerpcriteria gedefinieerd. Aspecten daarvan zijn; de trainingsstrategie, het trainingsprogramma en de manier van kennisoverdracht [Kessels, 1992]. Voor de wijze waarop kennisoverdracht plaatsvindt is een selectie gemaakt uit; groepstrainingen, workshops, simulatiecases, pilot projecten, praktijktraining en individuele coaching.

 AMC TRAINING PROGRAM 

ClusterModuleForm
Team Management

1. Organizational Learning
2. Communication
3. Organizing
4. Motivation
5. Team-building
6. Professional Approach

 • Thematic workshops
 • Training on the job
 • Individual coaching
Systems (Support) Engineering7. System Analysis
8. Logistics Support Analysis
9. System Test & Evaluation
10. System Support
 • Group teaching
 • Study projects
Process Management 

11. Asset Logistics Management
12. Information Management
13. LCM Need Assessment
14. Life Cycle Cost Budgeting
15. Actor Performance Analysis
16. Contract Management
17. Management Control

 • Group teaching
 • Study projects
 • Workshops
 • Simulation cases
AMC Bilingual Web Solution, Version 1.13 (October 15th, 2008)
AMC Centre